terkîb

(A.)
[ ﺐﻴﮐﺮﺕ ]
birleştirme, terkip.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • TERKİB — Birkaç şeyin beraber olması. Birkaç şeyin karıştırılması ile meydana getirilmek. * Birbirine karıştırılmış maddeler. * Gr: Terkib i nâkıs ve terkib i tam olarak iki kısma ayrılır. Terkib i nâkıs: Cümle kadar olmayan terkiblerdir. Terkib i tam… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TERKİB-İ BEND — Edb: Birkaç bendden meydana getirilmiş manzumenin hususan gazel şekli olup müteaddit manzumeler birer beytle birbirine bağlanmıştır. (Bak: Terci i bend …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TERKİB-İ KIYAS — Bir davayı isbat için delil arayıp bulma usul …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TERKİB-İ MEZCÎ — İki veya daha fazla kelimeden meydana gelen ve bir isme delâlet eden isim. Baalbek, Kırıkkale, Tahtakurusu kelimelerinde olduğu gibi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TERAKİB — (Terkib. C.) Terkibler. * Gr: İki veya daha çok kelimeden meydana gelen birleşik kelimeler. Tamlamalar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TERKİBAT — (Terkib. C.) Terkipler. Birkaç şeyin karıştırılmasıyla meydana gelen şeyler TERKİBAT I NİSBET İ HAFİY Gizli düşünce ve tasavvurlardan meydana gelen terkibler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TERCİ'-İ BEND — f. Gazel şeklinde aynı vezinde yazılı manzumelerin vâsıta denilen bir beyti ile birbirine bağlanmış şekli. Vâsıta beyti tekerrür ederse terci i bend; tebeddül ederse (değişirse) terkib i bend olur. Bendlerin her birisine, terci i bendlerde terci… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İNŞA — Yapma. Vücuda getirme. Terkib etme. Bir şey peyda etmek. * Yaratma. * Edb: Yazı dersi. Nesir yazmak. * Güzel nesir halinde yazı yazmak veya güzel yazılmış nesir halindeki yazı.Çeşitli mektuplaşma ve güzel yazma için mektup, tezkere, istida… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İZAFET-İ MAKLUB — Ters çevrilmiş terkib. Muzaf un ileyh ile muzafın yer değiştirmesi olup, böylece birleşik isim ve sıfatlar yapılır. Bu terkibler semâidir; işitilmekle öğrenilir, bir kaideye bağlı değildir. Her terkib bu şekle sokulmaz. Meselâ: Tâb ı meh: Meh tâb …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Poetry of the Republic of Turkey — For the history/introduction of Turkish Poetry covering all eras see: Turkish literature. Poetry of the Republic of Turkey covers the Turkish Poetry beginning with 1911 with the national literature movement.National Literature (1911 1923)*Mehmet… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.